Известување

TEGoVA
Почитувани колеги,
Ми претставува особена чест и задоволство да Ве известам дека Комората на проценувачи на Република Македонија на 16.11.2013 година на годишното собрание на TEGoVA, е примена за член на Европската група на Асоцијации на проценувачи - TEGoVA.
Комората е примена во Европското членство под уставното име Република Македонија.

Скопје, 19.11.2013 година

Надица Младеновска-Крцкоска
Претседател на Комората на проценувачи на РМ